Tag: LED

Teknologi Light-Fidelity (LiFi), adalah teknologi komunikasi data berasaskan cahaya yang dapat digunakan bagi penghantaran data dari satu lokasi ke lokasi…