Amalan pembuangan sisa makanan di Malaysia semakin membimbangkan. Menurut kajian oleh Poverty Pollution Persecution (2019), jumlah makanan yang dibazirkan oleh…
Environmental Health is an aspect of human health determined by physical, chemical, biological, social and psychological environmental factors. A healthy …