Tag: organic fertilisers

Amalan pembuangan sisa makanan di Malaysia semakin membimbangkan. Menurut kajian oleh Poverty Pollution Persecution (2019), jumlah makanan yang dibazirkan oleh…