Inspirasi Saintis Muda YSN-ASM: ChM Dr Shahrul Nizam Ahmad

Ikuti perjalanan saintis muda YSN-ASM, ChM Dr Shahrul Nizam Ahmad bagaimana beliau menerokai bidang sains sehingga berjaya menjadi seorang pakar yang dihormati dalam bidang kimia dan sains komunikasi.